KCC

महत्वाच्या सूचना

  1. हे वेबसाईट google chrome मध्ये वापरावी.
  2. सरदर्हू अर्ज हा English and Marathi मध्येच भरावा.
  3. अर्ज भरत असताना काळजी पुर्वीक व इग्रजी व मराठी मधील नाव बरोबर आहे किंवा नाही हे तापासुन नंतर अर्ज Submit करावा.
  4. अर्जदार हा १८ वर्ष पुर्ण नसल्‍यास आई किंवा वडील यांनी अर्ज करावा व लाभार्थी मध्‍ये १८ वर्ष कमी असलेल्‍या व्‍यक्‍तीचे नांव टाकावे. व दोघ्‍याचे आधार कार्ड सोबत Upload करणे आवश्‍यक आहे .

कागदपत्रे कसे Upload करावे.

  1. स्‍वघोष्‍णापत्र व अर्ज Download केल्‍यानंतर त्‍यांवर स्वत: ची साक्षांकित (Self Attested) करुन Upload करणे आवश्‍यक आहे.
  2. मुळ आधार कॉड दोन्‍ही बाजुने Scan करून Upload करणे आवश्‍यक आहे.
  3. सोबत जोडण्‍यात येणारे कागदपत्रावर स्वत: ची साक्षांकित (Self Attested) करुन Upload करणे आवश्‍यक आहे.
  4. नॉनक्रिमिलअर व EWS प्रमाणपत्रासाठी आई किंवा वडील्‍याचे तीन वर्षाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र Upload करणे आवश्‍यक आहे
  5. कागदपत्र आकार 500 केबी पेक्षा जास्त नसावा

Check Application Status/अर्जाची सध्यास्थिती