Delete     करण्यासाठी     cancel     दाबा
Cancel     करण्यासाठी     cancel     दाबा
Search     करण्यासाठी     cancel     दाबा
Inward (जमा) / Token(टोकन) क्रमांक :
 
आपल्या प्रमाणपत्राची स्थिती जाणून घेण्याकरिता KIOSK चा उपयोग करा.